صفحه شخصی گروه رسانه‌ای دیرین   
 
نام و نام خانوادگی: گروه رسانه‌ای دیرین
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
شغل:  آگاهی‌رسانی تخصصی به متخصصانِ جامعه‌ی مهندسی
تاریخ عضویت:  1390/09/05
 روزنوشت ها    
 

 توران میرهادی‌، غم‌های بزرگ را به کارهای بزرگ تبدیل کرد بخش عمومی

8

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 18:59  
 نظرات